Elba Pineda/Gustavsson

Basmedicinsk utbildning i Anatomi – Fysiologi

Personlig tränare sedan 1989

Lic. Kost- Närings-HälsoCoach

Instruktör Power Plate – Stavgång – Gympa

Hälsoanalys – Vital 3 Metoden

Hemsida: www.formochhalsa.se

E-post: elba@formochhalsa.se

Telefon: 070 -734 62 01